ERC20 Token ATM na sprzedaż

ERC20 Token Automated Teller Machine na sprzedaż z opcją wpłat i wypłat. Wpłata rozpoczyna się dopiero od $ 1000. Serwer nie jest wymagany. Darmowa opcja jest dostępna.

Dostępne modele gotówkowe (tylko kupuj), a także modele z gotówką i wypłatą (kupuj i sprzedawaj).

Bardzo konfigurowalny, obsługiwanych jest wiele innych tokenów. Może być skonfigurowany do sprzedaży wielu różnych tokenów i monet w tym samym bankomacie.

Wymagaj tylko pojedynczego depozytu do pracy (zazwyczaj bankomaty Bitcoin wymagają depozytu kryptograficznego i depozytu typu "fiat"). Może przełączać wiele wymian.

Interfejs użytkownika wyświetli aktualną cenę dla wybranego tokenu i Opłaty bankomatowe.